VšĮ „Prienai“

Klebiškio piliakalnis

Piliakalniai

Kontaktai

Klebiškio piliakalnis su gyvenviete, žinomas ir Pakiauliškio vardu – piliakalnis ir gyvenvietė Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, Klebiškio kaime, Šilavoto seniūnija. Pasiekiamas važiuojant Klebiškio vakariniu pakraščiu einančiu keliu į šiaurę, yra kairėje vakaruose nuo kelio, už 30 m neprivažiavus jo posūkio į dešinę. Šalia stovi Klebiškio koplyčia.

Piliakalnis įrengtas Kiauliškės dešiniajame krante. Išliko tik piliakalnio pylimas ir griovys, o į šiaurės vakarus nuo jų buvusi aikštelė nuplauta upelio. Duomenų apie jos dydį ir formą nėra. 13 m pločio pylimas iškilęs 20 m virš upelio. Jo 7 m aukščio išorinis rytinis šlaitas leidžiasi į 14 m pločio, 2 m gylio griovį, kurio dalis išlikusi ir piliakalnio pietvakarių papėdėje. Pylimo vakarinė – šiaurės vakarų dalis nuslinkusi, šiaurės vakarų ir pietryčių šlaitai eroduoja. Šiaurės vakarų šlaite, 30-40 cm gylyje matyti iki 20 cm skersmens akmenys, molis. Pylimo šiaurės vakarų šlaitas apaugęs lapuočiais, vakarinis šlaitas nukirstas, kiti šlaitai dirvonuoja.

Istorija

Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia.

1953 m. piliakalnį žvalgė Istorijos institutas. Radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. Jonas Basanavičius spėjo čia buvus Vaiguvos pilį.

Rytinėje papėdėje, 3,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos, lygios, grublėtos ir žiestos keramikos, šlako.

Padavimai ir legendos

Pakiauliškio kaime yra piliakalnis. Seniai Klebiškio dvaro ponas norėjo jį kasti, bet jam prisisapnavo: „Nukasi ir rasi, bet tu nematysi”. Tas ponas paskui nekasė. Dar prieš tą poną bandė kast, bet nieko nebūdavo žymu, kiek kasa.

Atsiliepimai

Komentuoti