VšĮ „Prienai“

VERSLUI DĖL COVID-19

Prienų rajono savivaldybė suvokia ekstremalios padėties pasekmes smulkiajam ir vidutiniam verslui, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19. Savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimu Nr. T3-111 patvirtinta nauja Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo redakcija. Įrašyta nauja finansinės paramos forma, t. y. nustatyta, kad finansinė parama gali būti teikiama gaisro ar stichinės nelaimės atveju – iki  4500 Eur. Taip pat  nustatyta, kad 14.12, 14.13 ir 14.15 papunkčiuose numatyti apribojimai dėl paramos teikimo trukmės negalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba esant nenumatytiems verslo veiklos apribojimams.

Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į gautus prašymus, priėmė sprendimus atleisti mokesčių mokėtojus nuo Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos mokesčio.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašas ir paraiškos forma.

Prienų miesto viešosios erdvės – bendruomenės reikmėms ir verslo galimybėms

Informacija verslui dėl COVID-19

Pagalba verslui