VšĮ „Prienai“

Apie mus

Viešoji įstaiga „Prienai“ (įstaigos kodas – 304914722) įsteigta 2018 m. rugpjūčio 22 d., o 2020 m. birželio 25 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-168 „Dėl VšĮ „Prienai“ įstatų patvirtinimo“ patvirtinti įstaigos įstatai. Įstatuose nurodyti šie įstaigos veiklos tikslai::

 • turizmo ir verslo plėtros skatinimas, 
 • sąlygų turizmo ir verslo plėtrai gerinimas Prienų rajono savivaldybėje.

VšĮ „Prienai“ veiklos sritys:

 • verslumo skatinimas, verslo konsultacijų, pagalbos besikuriančiam verslui teikimas;
 • jaunimo verslumo ugdymas;
 • Prienų rajono turistinio ir investicinio patrauklumo didinimas;
 • Prienų rajono turizmo ir verslo pristatymas, viešinimas;
 • Renginių verslo, turizmo, investicijų tematika organizavimas;
 • Verslo ir turizmo srities projektų, paraiškų rengimas;
 • Prienų rajono savivaldybės verslo, turizmo paslaugų, turizmo objektų reklama, turizmo ir verslo informacijos teikimas, turizmo ir verslo informacinių rinkmenų kūrimas, informacinių paslaugų veikla;
 • Turizmo maršrutų kūrimas;
 • Leidinių, elektroninių, elektroninių leidinių, publikacijų verslo, turizmo, investicijų tematika, kartografinių ir kt. leidinių rengimas bei išleidimas;
 • Videofilmų, videoklipų apie Prienų rajono savivaldybę kūrimas ir gamyba, fotografavimo veikla;
 • Ekskursijų, seminarų, žygių, kitų renginių turizmo ir verslo tematika organizavimas;
 • Prekyba Prienų krašto suvenyrais, atributika, leidiniais, knygomis, meno dirbiniais ir kitais gaminiais, susijusiais su turizmo veikla;
 • Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.