VšĮ „Prienai“

Teisinė verslo aplinka

Teisės aktai, reglamentuojantys buhalterinę apskaitą:

  • Šiuo metu galiojantis Buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 (2001 m. lapkričio 6 d.) nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, kitų ūkio subjektų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą.
  • Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-576 (2001 m. lapkričio 6 d.) reglamentuoja konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymą, tvirtinimą, skelbimą, audito atlikimą, nustato reikalavimus įmonėms, kurios privalo rengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.
  • Audito įstatyme Nr. VIII-1227 (1999 m. birželio 15 d.) nustatyti reikalavimai asmenims, kurie turi teisę atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą, reikalavimai audito įmonėms, taip pat užsienio auditorių pripažinimo tvarka.

 

Naudingos nuorodos:

Šių institucijų tinklalapiuose Jūs rasite įstatymus mokesčių klausimais ir jų komentarus, ataskaitų, formų pavyzdžius, kontaktinius duomenis ir kitą naudingą informaciją.