VšĮ „Prienai“

Kvietimas ES investicijoms gauti, suteikiantis galimybę įmonėms įsidiegti saulės jėgaines

Įdarbink saulės energiją savo verslui ir reikšmingai sumažink elektros išlaidas! ,,Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ - tai kvietimas ES investicijoms gauti, suteikiantis galimybę įmonėms Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione įsidiegti saulės jėgaines ir tokiu būdu mažinti poveikį aplinkai.

Veiklos pavadinimas: Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas.

Planuojama kvietimo finansavimo suma: 10 000 000 Eur.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės) ir didelės pramonės įmonės.

Tinkamos išlaidos: Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį yra laikomos papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti – saulės elektrinės įrangos ir montavimo išlaidos.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 300 000 Eur.

Projektų įgyvendinimo planai gali būti teikiami iki (galutinis projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas): 2023-02-28 23:59 val.

Projektų įgyvendinimo planų pateikimo tvarka:

  • Projektų įgyvendinimo planas (toliau – PĮP) turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą (PĮP forma pridedama). 
  • Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, adoc formatu ir teikiamas el. paštu [email protected] (laiško dydis negali būti didesnis nei 25 MB).

Konsultacijos (el. paštas, telefonas):

  • Kontaktinis centras, tel. +370 700 77 055
  • Verslo skatinimo projektų skyriaus programos vadovė Rimantė Laurinavičiūtė, tel. +370 620 38439
  • Verslo skatinimo projektų skyriaus projektų vadovas Ričardas Raščiukas, tel. +370 687 09 023
  • Verslo skatinimo projektų skyriaus projektų vadovė Dovilė Vaidilaitė, tel. +370 682 88 934
  • El. paštas: [email protected]

Atsiliepimai

Komentuoti