VšĮ „Prienai“

Dėl amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų apsaugos

Geografinė nuoroda – tai ženklas, naudojamas ant gaminių, turinčių konkrečią geografinę kilmę ir turinčius dėl tos kilmės nulemtas savybes arba gerą vardą. Kad ženklas veiktų kaip geografinė nuoroda, jis turi identifikuoti, kad produktas yra kilęs iš tam tikros vietos. Geografine nuoroda galės būti apsaugotas produktas, kurio bent vienas gamybos, perdirbimo ir gaminio paruošimo etapas vyksta apibrėžtoje geografinėje kilmės vietovėje.

Lietuvoje šiuo metu nėra amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų apsaugos sistemos, kaip ir už tokių objektų registravimą, apsaugą ar kontrolę atsakingų institucijų.

Labai svarbi verslo (amatininkų, gamintojų), kurių gaminiai galėtų būti saugomi geografine nuoroda, nuomonė, todėl maloniai prašome iki š. m. liepos 26 d. užpildyti anketą:

https://forms.gle/FAPXqimThiLs1FMz9

Jūsų nuomonė padės priimti sprendimus dėl tolesnių žingsnių įgyvendinant Reglamentą (ES) 2023/2411.

2023 m. spalio 18 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą (ES) 2023/2411 dėl amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2017/1001 ir (ES) 2019/1753 (toliau – Reglamentas (ES) 2023/2411). Lietuva, kaip ir kitos valstybės narės, turi iki 2025 m. gruodžio 1 d. įgyvendinti šį reglamentą ir sukurti sistemą, skirtą amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų apsaugai. Įsigaliosianti amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų apsauga papildys jau daugelį metų gyvuojančią žemės ūkio produktų geografinių nuorodų apsaugos sistemą.

Tokios amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų apsaugos sistemos nustatymas, tikimasi, bus naudingas vartotojams, nes padidės informuotumas apie gaminių autentiškumą. Tai taip pat tikėtina, kad tai turės teigiamą ekonominį poveikį labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes padidės jų konkurencingumas. Be to, tokia sistema palengvins patekimą į trečiųjų valstybių rinkas sudarant prekybos susitarimus su Sąjunga ir bus išnaudojamas amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų potencialas.

Tam, kad amatininkų ar pramonės gaminio pavadinimui būtų suteikta geografinės nuorodos apsauga, gaminys turi atitikti šiuos reikalavimus: a) gaminio kilmės vieta turi būti konkreti vietovė, regionas arba šalis; b) gaminio tam tikra ypatybė, reputacija ar kita savybė iš esmės siejama su jo geografine kilme ir c) bent vienas jo gamybos etapas vykdomas apibrėžtoje geografinėje vietovėje.

Reglamente (ES) 2023/2411 numatyta standartinė dviejų etapų registravimo sistema: pirmą kartą produkto specifikacijos ir geografinės nuorodos paraiškos nagrinėjimą atlieka nacionalinės institucijos, o Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės apsaugos tarnyba (toliau –ESINT) antrajame etape yra atsakinga už Sąjungos lygmens paraiškos nagrinėjimą ir registravimą.

Tačiau Reglamente (ES) 2023/2411 numatytas nukrypimas nuo standartinės procedūros – tiesioginė registracija ESINT. Tam tikras sąlygas atitinkančioms valstybėms narėms numatyta galimybė nukrypti nuo pareigos vykdyti nacionalinį procedūrų etapą. Bet kuri valstybės narės, kuriai buvo suteikta tokia leidžianti nukrypti nuostata, paraiška įregistruoti geografinę nuorodą tiesiogiai pateikiama ESINT. Tiesioginė registracija bus leidžiama tik esant konkrečioms sąlygoms (turės būti pateiktas prašymas iki 2024 m. lapkričio 30 d. su įrodymais Komisijai, kad valstybėje narėje nėra nacionalinės amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų apsaugos sistemos ir mažas suinteresuotumas).

Lietuvoje šiuo metu nėra amatininkų ir pramonės gaminių geografinių nuorodų apsaugos sistemos, kaip ir už tokių objektų registravimą, apsaugą ar kontrolę atsakingų institucijų.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informaciją

Atsiliepimai

Komentuoti