VšĮ „Prienai“

Veiverių Skausmo kalnelis

Paminklai

Atgimimo laikotarpiu prie kelio Marijampolėn supiltas Skausmo kalnelis. Sovietų valdžia žuvusių partizanų kūnus sumesdavo į prie miestelio užsilikusius karo laikų apkasus, ant kurių sovietmečiu slaptai buvo statomi kryžiai žuvusiems kovotojams. Jame palaidoti apylinkėse žuvę pokario partizanai, jiems atminti pastatytas paminklas, daug kryžių ir koplytstulpių.
Daugelį metų nebuvo žinoma, kur buvo užkasti ir Veiverių apylinkėse žuvusių partizanų kūnai. Buvo tik žinoma, kad kūnus sumesdavo į prie miestelio užsilikusius karo laikų apkasus. Kaip prisimena veiveriškis Cezaras Pacevičius, kuris prieš daug metų dirbo Veiveriuose kolūkio pirmininku, vienas kolūkio darbininkų, kuris anksčiau dirbo milicijoje, prasitarė, jog partizanų kūnai buvo sumesti į karo apkasus ir užversti. Būtent tada ir prasidėjo Skausmo kalnelio epopėja. Nurodytoje teritorijoje buvo rasti 8 žmonių palaikai, o vėliau čia buvo perlaidoti ir kitų Veiverių apylinkėse žuvusių partizanų palaikai. 
2017 m. Skausmo kalnelis įregistruotas Kultūros vertybių registre.
2018 m. sukanka 30 metų, kai Skausmo kalnelyje buvo pastatytas pirmasis kryžius, palaimintas klebono Kazimiero Skučo. Tik vėliau kalnelyje buvo pastatyti paminklai žuvusiems Tauro apygardos partizanams.

Skausmo kalnelyje yra įrengtas imitacinis partizanų bunkeris. Jame yra nedidelis altorėlis, kad šioje vietoje būtų galima laikyti Šv. Mišias.

Partizanų bunkeris po koplyčia įrengtas ir sutvarkytas remiantis istoriniu partizanų Birutės rinktinės štabo bunkerio prototipu, kurį prieš išvykstant į Vakarus įrengė partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas. Imitaciniame bunkeryje įrengta nedidelė ekspozicija, kuri atspindi pokario rezistencinio judėjimo dalyvių veiklą: keli suolai pasieniuose, stalas, karo metų rašomoji mašinėlė, žibalinė lempa (originalūs daiktai sunaikinti susprogdinus bunkerį). Patekimui į patalpą įrengta anga su atveriamu dangčiu koplyčios grindyse, nusileidžiama stačiais mediniais laiptais. 


Kaip rasti?
Skausmo kalnelis yra prie pat kelio Kaunas–Veiveriai–Marijampolė (važiuojant nuo Kauno pusės – tuoj pat už Veiverių miestelio).

Atsiliepimai

Komentuoti