VšĮ „Prienai“

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia

Bažnyčios

Kontaktai

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia yra įsikūrusi pačiame Stakliškių miestelio centre. Baigta statyti 1776 m. Pirmasis miestelio šventorius pastatytas dar iki 1586 m., tačiau jis buvo sudegintas Rusijos kareivių. Stakliškių seniūno Juozapo Boufalo iniciatyva iškilo naujasis vėlyvojo baroko stiliaus pastatas. Jis yra dvibokštis, kryžminio plano, vienanavis su žemu kupolu. Viduje saugomas barokinis interjeras ir daugybė vertingų objektų: vargonai, sakykla, XIX a. paveikslai. Altoriaus, krikštyklos ir sakyklos formose įamžinti Boufalų šeimos herbų motyvai. Vienas iš trijų varpinės varpų nulietas 1631 m. Šalia bažnyčios XVIII a. buvo įrengta mūrinė koplytėlė, kurioje šiuo metu pastatyta skulptūra Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui atminti.
Švč. Trejybės bažnyčia, vėlyvojo baroko architektūros statinys, Stakliškių miestelyje iškilo XVIII a. II pusėje. Bažnyčia yra kryžminio plano, su viena išilgine nava ir transeptu, kurių sankirtą žymi aklas sferinis skliautas. Pagrindinį fasadą remia du tritarpsniai bokštai, galiniame fasade – trikampė apsidė. O šoninių fasadų ritmą kuria siaurų bokštų ir plačių koplyčių bei žemų zakristijų kontrastai. Vidaus erdvę, kurios planavimo sprendimas būdingas vėlyvajam barokui, formuoja trumpa nava, triarkis priebažnytis, dvi šoninės koplyčios ir presbiterija bei chorai. Didysis bažnyčios altorius –dviejų aukštų, iškeltas ant aukšto cokolio, tradicinės kompozicijos (apačioje – Šv. Juozapo ir Švč. Mergelės figūros). Dar keturi bažnyčios altoriai išdėstyti transepto koplyčiose. Iki šių dienų išlikę nemažai vertingų XVII–XVIII a. dailės ir skulptūros kūrinių, liturginių reikmenų, vertingiausi iš jų – paveikslas „Švč. Trejybė“ ir skulptūra „Nukryžiuotasis“.

Atsiliepimai

Komentuoti