VšĮ „Prienai“

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Istorija

1918 metais „Žiburio“ draugija gavo iš vokiečių okupacinės valdžios leidimą steigti didesniuose Suvalkijos miestuose gimnazijas (tarp jų ir Prienuose). „Žiburio“ draugijos valdyba pirmuoju Prienų gimnazijos direktoriumi pasirinko uolų švietėją ir aistringą sodininką kunigą Peliksą Martišių (direktoriumi buvo 1918–1944 m.). P. Martišius atvykęs į Prienus prisikalbino gyventoją J. Silvanavičių steigiamai gimnazijai išnuomoti savo erdvų namą, esantį priešais tiltą per Nemuną.
Stojamieji egzaminai į Prienų „Žiburio“ gimnazijos I ir II klases vyko 1918 m. birželio 4–6 dienomis, o mokslas prasidėjo 1918 m. rugsėjo 1 d.
1920 m., kai gimnazija neteko patalpų, jau buvo trys klasės. Tada P. Martišius ryžosi pastatyti gimnazijai namus, kad nereikėtų priklausyti nuo kieno nors malonės. Vietą gimnazijai parinko netoli bažnyčios esančius senkapius, kur apleistoje ir brūzgynais apaugusioje viršūnėje dar tebestūksojo keletas sutrūnijusių kryžių.
Gimnazija pradėta statyti 1920 m. pavasarį, o rudenį keturi kambariai jau buvo baigti. Pora savaičių pavėlavus, mokslas prasidėjo naujose patalpose. Galutinai mokykla buvo užbaigta 1924 m., o pirmąją abiturientų laidą išleido 1925 metais.
„Žiburio“ progimnazija nuo 1924 metų vadinama „Žiburio“ gimnazija. Direktoriui P. Martišiui rūpinantis mokymo lygiu, kviečiant mokytojauti vis geresnius specialistus, mokyklai pripažintas aukštesnis statusas. 1929 m. išduotame atestate rašoma: „Žiburio“ gimnazija Prienuose su valdžios mokyklų teisėmis“, o nuo 1938 m. atestate skaitome: „Prienų „Žiburio“ Privati Gimnazija su valstybinių mokyklų mokinių teisėmis“. Tai reiškė, kad šią mokyklą baigę mokiniai priimami į aukštąsias mokyklas be egzaminų, kad mokytojams bus mokamos pensijos iš valstybės iždo.
1940–1941 m. pirmos bolševikinės okupacijos metais gimnazijos statusas ir „Žiburio“ vardas buvo panaikinti. Mokykla vadinosi vidurine. 1941–1944 m. vokiečių okupacijos metais grąžintas gimnazijos statusas, bet atimtas „Žiburio“ vardas. 1954 m. Prienų vidurinės mokyklos pastatas sudegė. Užsidegė nuo palėpėje buvusiame biologijos kabinete paliktos neišjungtos elektros plytelės. 1954–1959 m. klasės įrengtos Juozo Brundzos name prie Nemuno tilto. 1959 m. pastatyta tipinė mūrinė mokykla. 1960 m. rugsėjo 1-ąją Prienų I-oji vidurinė mokykla pradėjo dirbti naujame pastate. Nuo 1945 m. iki 1975 m. buvo Prienų vidurinė mokykla, o nuo 1976 m. iki 1989 m. (atidarius antrąją vidurinę mokyklą) vadinosi Prienų I-ąja vidurine mokykla. Direktoriaus Juozo Zaliecko rūpesčiu mokyklai grąžintas „Žiburio“ vardas, o direktoriaus Juozo Padvelskio ir viso pedagogų kolektyvo pastangomis 1995 m. atkovotas ir gimnazijos statusas.

Atsiliepimai

Komentuoti