VšĮ „Prienai“

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Istorija

Kontaktai

Darbo laikas:
I 10:00 — 18:00
II 10:00 — 18:00
III 10:00 — 18:00
IV 10:00 — 18:00
V 10:00 — 18:00
VI 10:00 — 16:00

Bibliotekos istorija
1932 metų duomenims Prienų rajone nebuvo nei vienos viešosios bibliotekos. Nedideles bibliotekėles turėjo 22 mokyklos, Birštono šaulių būrio ir Kunigiškių bei Prienlaukio Pavasarininkų draugijos. 1937 m. Lietuvoje įsteigiamos 83 naujos valstybinės bibliotekos, tarp jų ir Prienų valstybinė viešoji biblioteka (dabar gyvenamasis namas Vytauto g. 13). Biblioteka užėmė vieną kambarį, kurio didesnė dalis buvo paskirta skaityklai. Knygas ir periodinę spaudą gaudavo centralizuotai. Tuo rūpinosi Švietimo ministerija. Biblioteka dirbdavo keturias dienas per savaitę dvi valandas prieš pietus ir tris valandas po pietų, iki 1947 m. bibliotekoje dirbo tik vienas žmogus.
Šiandien bibliotekoje veikia Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo, Aptarnavimo, Informacijos, Vaikų literatūros skyriai, 1 bibliotekos padalinys Jiezno mieste ir 18 padalinių kaimuose. Biblioteka kasmet aptarnauja apie 10 tūkst. vartotojų. Skaitytojai per metus bibliotekoje apsilanko apie 156 tūkst. kartų, išduodama apie 220 tūkst. egz. įvairių dokumentų. Kasmet organizuojama apie 800 literatūros sklaidos renginių: literatūros parodų, literatūros ir muzikos vakarų, susitikimų su rašytojais ir kitais žymiais žmonėmis, viktorinų, disputų, pokalbių, knygų aptarimų, spektaklių, jubiliejinių minėjimų ir kt. Viešojoje bibliotekoje ir visuose 23 jos padaliniuose įrengti viešos interneto prieigos taškai, sukurtos 147 kompiuterizuotos darbo vietos. 2011 m. buvo renovuotos bibliotekos patalpos.
2011 m. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu viešajai bibliotekai suteiktas žymaus kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus vardas. Po metų – 2012 m. rugsėjo 28 d., įamžinant poeto atminimą, bibliotekoje atidarytas Poeto Justino Marcinkevičiaus memorialinis kambarys, kuriame įsikūrė Genovaitės Marcinkevičienės padovanota poeto asmeninė biblioteka. Joje – 3122 vienetų unikalių dokumentų: knygų, nuotraukų, periodinių leidinių, kitų su įvairiais poeto gyvenimo įvykiais susijusių smulkių spaudinių, kuriuos pats poetas pagarbiai saugojo tarp savo knygų. Daugelis knygų – su dedikacijomis.
Biblioteka sukaupusi didžiulę literatūros sklaidos renginių organizavimo, projektų įgyvendinimo patirtį. Vienas ryškiausių ir ilgiausiai besitęsiančių projektų, įtraukiantis į kūrybinę veiklą didelį būrį jaunųjų krašto talentų, yra nuo 2002 m. bibliotekos kartu su rajono bendrojo lavinimo mokyklomis organizuojamas mokinių kūrybos konkursas „Prienų krašto vyturiai“. Geriausi konkurso darbai patenka į bibliotekos leidžiamą mokinių kūrybos almanachą „Prienų kašto vyturiai“. Prienų Justino Marcinkevičiaus biblioteka yra vienintelė šalies biblioteka, kasmet išleidžianti mokinių kūrybos knygą.
2013 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai suteiktas Lietuviškiausios bibliotekos vardas už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas.
2015 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai už projektą „Poeto Justino Marcinkevičiaus jubiliejinių metų renginiai jo vardo bibliotekoje“ įteikta „Metų projekto“ nominacija. Įgyvendinant projektą, buvo parengta kilnojama paroda „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“ ir suorganizuota konferencija „Laiko negali pasirinkti“.

Informacija šaltinis www.prienubiblioteka.lt

Atsiliepimai

Komentuoti