VšĮ „Prienai“

Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia

Bažnyčios

Kontaktai

Adresas:

1926m. birželio 21d. pašventintas Naujosios Ūtos bažnyčios kertinis akmuo ir pradėta bažnyčios statyba. Ji buvo medinė, mažai tesiskyrė savo tradicine forma nuo senesnių XIX a. bažnyčių. 1944 m., II Pasaulinio karo metu bažnyčia sudegė. Maldos namais tapo klebonija. Tačiau 1948m. parapijos gyvenimas nutrūko. Parapijos namus – laikinąją bažnyčią perėmė kolūkis ir pavertė pramogų centru. Tik 1988 m. prasidėjo bažnyčios statyba. 1989 m. rugsėjo 17d. J. E. vyskupas J. Žemaitis pašventino bažnyčios pamatus, šventoriuje pastatytą kryžių ir gyvenvietėje atstatytą koplytstulpį. 1992 m. mons. J. Užupio ir vietos parapijiečių rūpesčiu buvo baigta bažnyčios statyba ir rugpjūčio 2d. J. E. vyskupas J. Žemaitis pašventino Naujosios Ūtos bažnyčią Šv. Vincento Pauliečio titulu.

Bažnyčia stovi ten pat, kur buvo ankstesnioji medinė, lygioje vietoje, prie kaimo gatvės.

Šaltinis http://vilkaviskiovyskupija.lt/dekanatai-ir-parapijos/prienu-dekanatas/naujosios-utos-sv-vincento-pauliecio-parapija/

Atsiliepimai

Komentuoti