VšĮ „Prienai“

Keliautojo, žurnalisto Mato Šalčiaus tėviškė

Kultūra

Čiudiškių kaime nėra nuorodų į Mato Šalčiaus vaikystės namus. Nelabai yra ir ko kelio paklausti. Žmonės čia gyvena savo erdvėje, savo sodybose ir kaimo keliuku nevaikštinėja. Vienintelė užuomina, kad ieškoma ten, kur reikia - gatvės pavadinimas: M. Šalčiaus g. 30, Čiudiškių kaimas, Išlaužo seniūnija, Prienų rajonas.

Nors ant lapelio užrašytas tikslus adresas, senąją sodybą rasti ne taip paprasta. Ją nuo viso pasaulio saugo tanki medžių lapija. Galingų liepų šakose dūzgia tūkstančiai bičių, o vos įžiūrimas keliukas byloja, jog svečių čia užsuka retai. Atvykėlius pasitinka tik skulptoriaus Leono Juozonio stogastulpis, skirtas M. Šalčiui. Greta svyra raudoni it vynas rožių krūmo žiedai. Ir vėl dėmesį patraukia drožiniais išpuošta stuba. Mažutė, pritūpusi, prisispaudusi prie žemės. Durys užrakintos. Languose - nuo saulės ir dulkių papilkėjusios užuolaidos. Kadaise čia Pranės ir Juozo Šalčių šeimoje augo septyni sūnūs ir dvi dukterys. Matukas buvo ketvirtas vaikas šeimoje. Senelio patartas, tėvas leido jį į mokslus, nes artojo iš jo nebūsią...

Vaikystė Čiudiškiuose

Tėvai išsiuntė Matuką į netoliese esančią Prienų pradžios mokyklą. Vaikas buvo gabus, tačia mokytis tingėjo. Kartą parpėdinęs namo, pareiškė, kad mokytojas savaitei išvažiavo, tad pan nebus. Sekmadienį tėvai išsiruošė į miestelį, ir bažnyčioje sutiko mokytoją, kuris pasiteiravo, Matukas nelankąs mokyklos. Grįžęs namo tėvas neklaužadą beržine koše pavaišino ir į tams kamarą uždarė.

Karo padėties malšinti atvykęs senelis mėgino įkalbėti Matą grįžti į mokyklą, tačiau jaunoji Šalčių atžala pabėgo iš namų, jau tuomet parodydamas aikštingą savo charakterį. Visgi pamiškėje tėvas jį pagavo ir antrą kartą pavaišino beržine koše. Po šio įvykio Matas klusniai iškeliavo į mokyklą ir po trejų metų ją sėkmingai baigė. Šis vaikystės nuotykis visiems parodė, kad ateityje Mato laukia ne pats ramiausias kelias - juk žmogaus charakteris, jo vidinis pasaulis susiformuoja ankstyvaisiais vaikystės metais. Matyt, tikrai stebuklų buvo pilna vieta, kurioje gimė ir vaikystės metus praleido Matas Šalčius.

Atsiliepimai

Komentuoti