VšĮ „Prienai“

Pas Prienų skudurininkę...

Pas Prienų skudurininkę... 
Skudurėliai, skudurai... Nuo pat ryto aš plušu - plėšau krūvą skudurų! Dar šiokiadieniais skalbiu, turiu šimtą marškinių, jų man reikia be sagų. Katilą aš jau kaičiu, o užkaitusi jaučiu - virsiu šimtą marškinių, kurie bus jau be sagų, nebereiks jiems ir siūlių, verdu vien tik skudurų... O išvirusi meldžiu, kad supūtų pamažu, gal po trisdešimt dienų, liepos mėnesį, birželį, nes supuvusių reiks spalį - atiduosiu į malūną, kur velniai ant rato griūva. Šitaip dieną iš dienos, be jokios, mat, atvangos! Tamsta, tu jei nežinojai, Prienuose labai nuo seno, žmonės amatą gvildeno - iš supuvusių skudurų jie gamino popierių. O ant skudurinių popierių - kiek gi nuveikta darbų: Gediminas laiškus rašė, sostinei gerumo prašė, Mažvydas raides suraitė - Katekizmą daug kas skaitė. Štai kam reikia skudurų, be jokių ilgų kalbų! O, kad jūs man taip patinkat, aiškinu, koks darbas tinka: reikia pas mane atvažiuoti, skudurėlius surūšiuoti (linas, medvilnė - puiku, visa kita nesvarbu), plėšyt, plėšyt ir skanduoti - visa kita nereaguoti! Aiškinu, kas nenuliūdo, semsim popierių iš "bliūdo". Ir iš šitų skudurų - gausim krūvą popierių! Popierėlis bus dailus - dėsim tušo antspaudų, dar papuošim skuduriuku ir paversim atviruku! Skudurininkė visada - pavaišina arbata. Dar ir to mums negana - valgom popierių greta! Visus darbus jau atlikę žaisim, skudurininkės žaidimą!

Kaina asm. 6,00 EUR
Trukmė - 1 val. 
Skirta I-VI kl. moksleiviams, bet tinka visiems, gero ūpo žmonėms. 
Adresas: Vilniaus g. 16, Prienai, Tradicinių amatų centras 

Atsiliepimai

Komentuoti