VšĮ „Prienai“

VšĮ „Prienai“ skelbia atranką turizmo ir verslo konsultanto pareigoms eiti

Skelbimo nr.: 90290
Skelbimo data: 2023-08-17
Skelbimas galioja iki: 2023-08-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: VšĮ "Prienai"
Konkursą organizuojanti įstaiga: VšĮ "Prienai"
Pareigos: Pareigybės, kurioms netaikomas darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,400.00 Eur
Darbo vieta (miestas): Prienai
Informacija apie įstaigą: VšĮ ,,Prienai" yra Prienų savivaldybės viešoji įstaiga, į. k. 304914722, Vytauto g. 35, Prienai.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
 

Pareigybės aprašymas

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• vairuotojo pažymėjimo kopiją (B kategorija);
• užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).
Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas individualiai.

Pretendentų dokumentai priimami per 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Aprašo 6 punkte nurodytose interneto svetainėse; pateikiant pretendentų dokumentus, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus (sprendimą priima Aprašo 4 punkte nurodytas sprendimą skelbti konkursą priėmęs subjektas), terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti; kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Aprašo 6 punkte nurodytose interneto svetainėse, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų (sprendimą priima Aprašo 4 punkte nurodytas sprendimą skelbti konkursą priėmęs subjektas);

Atsiliepimai

Komentuoti