VšĮ „Prienai“

Kvietimas Prienų rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikti paraiškas dėl paramos gavimo

Kviečiame Prienų rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas dėl paramos gavimo pagal Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo reikalavimus. 
Paraiškos priimamos iki 2022 m. spalio 25 d. adresu Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai, el. p. [email protected] arba [email protected]
Atsakingas Prienų rajono savivaldybės administracijos specialistas, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su paramos lėšų skirstymu susijusiais klausimais, – Linutė Mikušauskienė, tel. (8 319) 61121, el.p. [email protected]
Raginame būti aktyviais ir pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą.

TVARKOS APRAŠAS IR PARAIŠKOS FORMA

Finansinė parama teikiama:

 • daliai palūkanų už paimtas paskolas padengti;
 • verslininkų mokymo kursams, seminarams, susijusiems su vykdoma veikla, apmokėti;
 • dalyvavimo dalyvio teisėmis parodose, konkursuose, mugėse išlaidoms padengti;
 • reklamos priemonėms, susijusioms su verslo subjekto vykdoma veikla (laikraščiuose, internete ir pan.);
 • verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti rengimo išlaidoms apmokėti;
 • darbo saugos dokumentacijos sutvarkymo išlaidoms padengti – naujiems verslo subjektams;
 • gamybinių pastatų ir statinių techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms, teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų rengimo (išskyrus gyvenamųjų patalpų);
 • už sukuriamą kiekvieną naują darbo vietą;
 • įmonėms, savo lėšomis pagerinusioms savivaldybės turto būklę, remti;
 • žemės mokesčiui kompensuoti;
 • patalpų nuomos mokesčiui kompensuoti;
 • naujos įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti;
 • nekilnojamojo turto mokesčiui kompensuoti;
 • įmonės interneto svetainės kūrimo išlaidoms padengti;
 • prekės ženklo registravimo ir gaminių sertifikavimo išlaidoms padengti;
 • šviečiančių reklaminių įrenginių įrengimo išlaidoms padengti;
 • išorinės vaizdinės reklamos, atspindinčios Prienų krašto savitumą, išlaidoms padengti;
 • gaisro ar stichinės nelaimės atveju;
 • įmonės turto draudimo išlaidoms padengti – pirmaisiais verslo metais;
 • konsultacijų buhalteriniais klausimais išlaidoms padengti – pirmaisiais verslo metais;
 • pagrindinių priemonių verslui vykdyti įsigijimo išlaidoms padengti;
 • infrastruktūros pritaikymui asmenims su negalia SVV subjekto veiklos teritorijoje (pandusų ir turėklų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas, durų praplatinimas ir pritaikymas, ir pan.).

Atsiliepimai

Komentuoti